Rozeznanie rynku - logopeda

Ułatwienia:

ROZEZNANIE RYNKU
na stanowisko logopedy w projekcie:
„Druga szansa”

Czytaj więcej

Załącznik

Rozeznanie rynku - psychiatra

Ułatwienia:

ROZEZNANIE RYNKU
na stanowisko psychiatry w projekcie:
„Druga szansa”

Czytaj więcej

Załącznik

Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk

Ułatwienia:

Bezpłatne obiady dla uczniów

Ułatwienia:

UWAGA !

Bezpłatne obiady dla dzieci i młodzieży!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych a także dzieci przedszkolne mogą korzystać
z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2019/2020.


Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może
przekraczać kwoty 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach
ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 15 00
lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21.

Stypendium szkolne dla uczniów

Ułatwienia:

Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej - składanie wniosków 1 - 15 września 2019 r. w OPS w Sułkowicach.

Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie)
mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego. 

Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 528 zł na osobę miesięcznie.
(uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty 500 +).
Wnioski dla uczniów podstawowych i szkół ponadpodstawowych należy składać w
ustawowym terminie 1 - 15 września 2019 r.

Jeżeli w rodzinie wystąpiło w ostatnim czasie zdarzenie losowe, można się również ubiegać o
jednorazowy zasiłek szkolny.


Druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz wszelkie informacje
szczegółowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul.
Sportowa 45, który prowadzi całość spraw związanych z przyznawaniem pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.

Druki do pobrania tutaj

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Sułkowicach, ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub
pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21

Nabór - informatyk

Ułatwienia:

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
informatyk

czytaj więcej

PILNE - przedłużenie terminu składania ofert

Ułatwienia:

DLA ROZEZNANIA RYNKU NR DA.261.4.5.2019 Z DN. 26.06.2019 R.
PRZEDŁUŻA SIĘ TERMIN PRZEJMOWANIA OFERT CENOWYCH O
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA 1 KLIENTA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁKOWICACH W LICZBIE  2 GODZIN DZIENNIE NA TERENIE KRZYWACZKI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

PRZEGLĄDAJ TREŚĆ ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Rozeznanie rynku na świadczenie usług opiekuńczych dla 1 klienta Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ułatwienia:

Rozeznanie rynku świadczenie usług opiekuńczych dla 1 klienta Ośrodka Pomocy Społecznej  w ilości 2 godzin dziennie od poniedziałku do piątku na terenie Krzywaczki.

Czytaj więcej (pdf)

Informacja

Ułatwienia:

Informujemy,  że od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach będzie czynny od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.

 

Projekt "Druga szansa"

Ułatwienia:

Komunikat

Ułatwienia:

Komunikat o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko: pracownik socjalny.

Czytaj więcej (pdf)

Przemoc w rodzinie

Ułatwienia:

Przemoc w rodzinie

Przemoc - to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie naruszające prawa lub dobra osobiste innych ludzi, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Jeśli takie zachowania mają miejsce wśród członków rodziny mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym, to mówimy o zjawisku przemocy w rodzinie. Przemocą może być również zaniechanie lub zaniedbanie dotyczące  opieki lub spełniania podstawowych potrzeb osób nieletnich, starszych, niepełnosprawnych itp.

Na co dzień dość często spotykamy się z zachowaniami agresywnymi ze strony domowników lub innych ludzi. Jednak agresja, to nie to samo co przemoc. To, co odróżnia przemoc od agresji, to przewaga sił jednej ze stron. W przemocy zawsze silniejszy jest sprawca - może to być przewaga fizyczna, finansowa, psychiczna itp. W przypadku agresji-siły obu stron są równe. Jeśli w rodzinie często dochodzi do zachowań agresywnych, kłótni, to nazywamy to konfliktem, ale nie  przemocą.

Czytaj więcej...

Informacja

Ułatwienia:

https://www.opsmyslenice.pl/container/obrazy/500plus2019.jpg

Informacja

Ułatwienia:

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE „500+” ORAZ „300+” OD 1 LIPCA 2019 R. MOŻNA SKŁADAĆ JEDYNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

W WERSJI PAPIEROWEJ WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DOPIERO OD 1 SIERPNIA 2019 R.

Reportaż z realizacji projektu socjalnego "Nasz Senior"

Ułatwienia:

Reportaż z realizacji projektu socjalnego "Nasz Senior"

Mamo, tato - masz świadomość i wiedzę

Ułatwienia:

OPS w Sułkowicach i Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy zaprasza do uczestnictwa w programie "Mamo, tato masz świadomość i wiedzę"od września do grudnia 2018 r. - można dołączyć w dowolnym momencie.

Projekt adresowany jest do rodzin z gminy Sulkowice. Jego celem jest poprawa funkcjonowania rodziny – ukazanie zagrożeń, pokazanie sposobów radzenia sobie z nimi, przedstawienie sposobów reagowania na trudne sytuacje w rodzinie – rosnące napięcia, konflikty, a także pomoc w poprawie komunikacji, nabyciu umiejętności kreatywnego spędzania wolnego czasu  itd.

Rodziny będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji oraz wsparcia grupowego.Prowadzone będą zajęcia z psychologiem, pedagogiem/socjoterapeutą, kuratorem oraz pracownikiem socjalnym. 

Rekrutacja do projektu jest ciągła.

Osoby chętne do udziału proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 w pok. nr 3 w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod tel. 12/272 50 20 wew. 22.

 

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty