Rozeznanie rynku na wykonanie usługi

Ułatwienia:

Rozeznanie rynku na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga (oligofrenopedagoga)

Czytaj więcej (pdf)

Rekrutacja do projektu „ Równa szansa”

Ułatwienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach realizuje projekt „ Równa szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej od 2016 r. Uczestnicy korzystali ze wsparcia zgodnego z ich potencjałem, możliwościami i potrzebami.

W styczniu 2018 r. rozpoczął się III etap rekrutacji do projektu „Równa szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do osób:

- w wieku aktywności zawodowej,

- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- zamieszkających na terenie gminy Sułkowic,

- korzystających z pomocy społecznej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Oferujemy między innymi:

- bezpłatne spotkania z psychologiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, asystentem osoby niepełnosprawnej, psychoterapeutą do spraw uzależnień,

- płatne 6 miesięczne staże zawodowe, zwrot kosztów dojazdów oraz badań lekarskich i szkolenia zawodowego,

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sułkowicach ul. Sportowa 45 w pok. nr 2 przez pracowników socjalnych: Bożenę Moskal i Piotra Budzonia w godzinach pracy Ośrodka.

Badanie ankietowe w ramach ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice

Ułatwienia:

Badanie ankietowe w ramach ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice

Realizując założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2012-2020, zapraszamy dorosłych Mieszkańców Gminy do udziału w badaniu ankietowym. Ma ono na celu sprawdzenie skuteczności dotychczas podejmowanych działań, jak również ma służyć dostarczeniu informacji o kierunkach koniecznych zmian, które efektywniej będą niwelować problemy społeczne Mieszkańców Gminy Sułkowice. Będziemy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku minut w celu wyrażenia swojej opinii w ankiecie zamieszczonej tutaj – kliknij.

Informacja o projekcie

Ułatwienia:

Koło Seniora

Ułatwienia:


Seniorzy świetnie się bawią w "Kole"

 
Szkoda, że tylko program, a nie na stałe. - Kapitalna atmosfera, ciekawe zajęcia. - Normalnie strzał w dziesiątkę
- uczestnicy zajęć w ramach projektu Ośrodka Pomocy Społecznej "Koło Seniora” nachwalić się nie mogą i pomysłu, i jego realizacji.

Projekt "Koło Seniora” jest realizowany od września do grudnia 2017 r. w Harbutowicach, Krzywaczce i Sułkowicach.

Czytaj więcej (strona Urzędu Miejskiego)

Projekt OPS wyróżniony w Konkursie Małopolskim

Ułatwienia:

wyroznienie opsProjekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach "Słońce w kałuży" został zauważony i wyróżniony w VIII Małopolskim Konkursie "Przeciw przemocy“.

Wyróżnienie zostało wręczone przedstawicielom OPS-u 9 października podczas wojewódzkiej konferencji Regionalnego OPS i Policji, połączonego z galą pokonkursową.

 

Czytaj więcej (strona Urzędu Miejskiego)

Bezpłatne obiady

Ułatwienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach przypomina, że uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów, a także dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2017/2018.
Podstawowy warunek: w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dochód na osobę 
w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 771 zł.

Do dochodu nie wlicza się kwoty świadczeń 500+

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 pokój nr 2,3,4 lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21 wew. 22, 23, 25.

Rodziny wspierające

Ułatwienia:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁKOWICACH
POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Rodzina wspierająca stanowi ważny, dodatkowy element wywierania pozytywnego wpływu na funkcjonowanie rodzin z dziećmi przeżywającymi rozmaite problemy, w tym opiekuńczo- wychowawcze.

Czytaj więcej...

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Rodzina 500+

 

Odnośniki


WUP w Krakowie

Równa Szansa