Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę pn. „usługa kateringowa na Dzień Seniora”

Ułatwienia:

Zaproszenie
do złożenia propozycji cenowej na usługę pn. „usługa kateringowa na Dzień Seniora”

Czytaj więcej (pdf)

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Ułatwienia:

Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej na usługę pn. „katering dla ok.   140 osób ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach projektu „Mamo, Tato masz świadomość i wiedzę”

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Ułatwienia:

Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej przez pedagoga- socjoterapeutę na usługę pn. „prowadzenia zajęć z rodzicami i dziećmi  ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach projektu socjalnego  „Mamo, Tato masz świadomość i wiedzę”

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Ułatwienia:

Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej przez pedagoga na usługę pn. „przeprowadzenia szkolenia dla rodziców i nauczycieli na temat „Zagrożenie, skutki, konsekwencje - przemoc w rodzinie” w ramach projektu socjalnego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Mamo, tato masz świadomość i wiedzę”

Czytaj więcej

 

Mamo, tato - masz świadomość i wiedzę

Ułatwienia:

OPS w Sułkowicach i Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy zaprasza do uczestnictwa w programie "Mamo, tato masz świadomość i wiedzę"od września do grudnia 2018 r. - można dołączyć w dowolnym momencie.

Projekt adresowany jest do rodzin z gminy Sulkowice. Jego celem jest poprawa funkcjonowania rodziny – ukazanie zagrożeń, pokazanie sposobów radzenia sobie z nimi, przedstawienie sposobów reagowania na trudne sytuacje w rodzinie – rosnące napięcia, konflikty, a także pomoc w poprawie komunikacji, nabyciu umiejętności kreatywnego spędzania wolnego czasu  itd.

Rodziny będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji oraz wsparcia grupowego.Prowadzone będą zajęcia z psychologiem, pedagogiem/socjoterapeutą, kuratorem oraz pracownikiem socjalnym. 

Rekrutacja do projektu jest ciągła.

Osoby chętne do udziału proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 w pok. nr 3 w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod tel. 12/272 50 20 wew. 22.

 

Nowy program OPS-u dla Seniorów

Ułatwienia:

ops logo mini

nasz senior logoOd 10 do 21 września zapraszamy do zglaszania się chętnych do udziału
w projekcie „Nasz 
Senior”
a także tych, którzy chcą wziąć udział tylko
w
„Święcie Seniora".

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Czytaj więcej...

Informacja - stypendia

Ułatwienia:

Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - składanie wniosków 1 - 15 września 2018 r. w OPS w Sułkowicach.

Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie) mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego.
Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 514 zł do września  , a od października 528 zł. na osobę miesięcznie.

 (uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty 500 +).
Wnioski dla uczniów podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych należy składać w ustawowym terminie 1 - 15 września 2018 r.

Jeżeli w rodzinie wystąpiło w ostatnim czasie zdarzenie losowe, można się również ubiegać o jednorazowy zasiłek szkolny.

Druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45, który prowadzi całość spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Druki wniosku dostępne są do pobrania tutaj.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21

Informacja

Ułatwienia:

UWAGA !

Bezpłatne obiady dla dzieci i młodzieży!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2018/2019.

Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 771,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Jednocześnie informuje się, że od  miesiąca  października dochód kwalifikujący do pomocy w formie bezpłatnych obiadów będzie wynosił 792,00 zł na osobę w rodzinie.

Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800  do 1500lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21.

 

Informacja

Ułatwienia:

 Szanowni Mieszkańcy !

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujące pomocy i wsparcia mogą je uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej

Czytaj więcej...

"Dobry start"

Ułatwienia:

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł  przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę ucząca się 20 roku życia;

2) przez dziecko lub osobę ucząca się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

a także w przypadku:

1) ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę ucząca się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;

2) ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę ucząca się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia po kliknięciu tutaj.

W przypadku korzystania z Portalu Emp@tia, niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

 

oraz przez bankowość elektroniczną niektórych banków - więcej informacji dostępnych jest tutaj

 

Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane
od 1 sierpnia 2018 r.  do 30 listopada
2018 r.

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca 2018 r.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronach ministerstwa  oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 41

lub pod numerem telefonów 12 272 50 20 wew. 28 lub 26, 12 273 36 62.

 

Wniosek można pobrać w tym miejscu.

załącznik do wniosku dostępny jest tutaj.

Komunikat

Ułatwienia:

W celu zminimalizowania ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczenie prób wyłudzenia,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że wszelkie informacje do klientów  w sprawie świadczenia „Dobry start”  wysyłane będą z domeny poczty elektronicznej .ops.sulkowice.pl

Informacja o projekcie

Ułatwienia:

Rodziny wspierające

Ułatwienia:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁKOWICACH
POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Rodzina wspierająca stanowi ważny, dodatkowy element wywierania pozytywnego wpływu na funkcjonowanie rodzin z dziećmi przeżywającymi rozmaite problemy, w tym opiekuńczo- wychowawcze.

Czytaj więcej...

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Rodzina 500+

 

Odnośniki


WUP w Krakowie

Równa Szansa