Reportaż z realizacji projektu socjalnego "Nasz Senior"

Ułatwienia:

Reportaż z realizacji projektu socjalnego "Nasz Senior"

Dzień Seniora 2018

Ułatwienia:

Spotkanie integracyjne dla osób 60+

swieto_seniora Od 2010 r. co roku spotykają się seniorzy z gminy Sułkowice, by wspólnie świętować swój dzień. Uroczystość organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach. Jego dyrektor Józefa Bernecka z radością przywitała wszystkich gości na „Święcie Seniora” 11 października 2018 r. w Centrum Kultury w Harbutowicach.

Burmistrz Piotr Pułka życzył wszystkim zebranym dużo zdrowia, sił i dobrej zabawy.

OPS zapewnił emerytkom gorący posiłek oraz wspaniały deser, przygotowane przez Spółdzielnię Socjalną „Podkówka”. Kucharki na czele ze swoją prezes Eweliną Koźlak, która osobiście piekła wszystkie ciasta, otrzymały głośny aplauz od zebranych za rarytasy, które zaserwowały.

Emerytki miały okazję obejrzeć piękny, taneczny występ przedszkolaków z PS nr 1 w Sułkowicach, przygotowanych przez wychowawczynię Renatę Krakowiak. Po występie dzieci wręczyły seniorom upominki z okazji ich święta – wrzosy.

Na „Święto Seniora” zostały przygotowane śpiewniki, a na akordeonie przygrywał obecnym Adam Nieciąg. Dziewięćdziesięcioletnia seniorka z Biertowic zaśpiewała na tę okazję piosenkę pt. „Trzy kwiatki”. Zabawa była okazją do wyjścia z domu i radosnego spotkania z drugim człowiekiem.

Impreza ta zapoczątkowała cykl spotkań w ramach projektu „Nasz Senior”. Teraz panie będą się spotykać na tematycznych warsztatach w OPS-ie, na które można było się zgłaszać do 21 września 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej - korzystając z doświadczeń z ubiegłego roku i realizacji projektu pt. „Koło seniora”, także i w tym roku postanowił zorganizować zajęcia, które cieszyły się wśród uczestników największym powodzeniem, a więc seminaria plastyczne i kulinarne. Organizowane będą również inne zajęcia tematyczne, zaproponowane przez uczestników projektu i dostosowane do ich zainteresowań czy potrzeb. Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku 60 + z terenu gminy Sułkowice. Rozpoczął się właśnie od spotkania integracyjnego pt. „Święto Seniora”.

Przejdź do galerii zdjęć

Mamo, tato - masz świadomość i wiedzę

Ułatwienia:

OPS w Sułkowicach i Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy zaprasza do uczestnictwa w programie "Mamo, tato masz świadomość i wiedzę"od września do grudnia 2018 r. - można dołączyć w dowolnym momencie.

Projekt adresowany jest do rodzin z gminy Sulkowice. Jego celem jest poprawa funkcjonowania rodziny – ukazanie zagrożeń, pokazanie sposobów radzenia sobie z nimi, przedstawienie sposobów reagowania na trudne sytuacje w rodzinie – rosnące napięcia, konflikty, a także pomoc w poprawie komunikacji, nabyciu umiejętności kreatywnego spędzania wolnego czasu  itd.

Rodziny będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji oraz wsparcia grupowego.Prowadzone będą zajęcia z psychologiem, pedagogiem/socjoterapeutą, kuratorem oraz pracownikiem socjalnym. 

Rekrutacja do projektu jest ciągła.

Osoby chętne do udziału proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 w pok. nr 3 w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod tel. 12/272 50 20 wew. 22.

 

Informacja

Ułatwienia:

UWAGA !

Bezpłatne obiady dla dzieci i młodzieży!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2018/2019.

Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 771,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Jednocześnie informuje się, że od  miesiąca  października dochód kwalifikujący do pomocy w formie bezpłatnych obiadów będzie wynosił 792,00 zł na osobę w rodzinie.

Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800  do 1500lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21.

 

Informacja

Ułatwienia:

 Szanowni Mieszkańcy !

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujące pomocy i wsparcia mogą je uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej

Czytaj więcej...

Komunikat

Ułatwienia:

W celu zminimalizowania ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczenie prób wyłudzenia,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że wszelkie informacje do klientów  w sprawie świadczenia „Dobry start”  wysyłane będą z domeny poczty elektronicznej .ops.sulkowice.pl

Informacja o projekcie

Ułatwienia:

Rodziny wspierające

Ułatwienia:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁKOWICACH
POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Rodzina wspierająca stanowi ważny, dodatkowy element wywierania pozytywnego wpływu na funkcjonowanie rodzin z dziećmi przeżywającymi rozmaite problemy, w tym opiekuńczo- wychowawcze.

Czytaj więcej...

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Rodzina 500+

 

Odnośniki


WUP w Krakowie

Równa Szansa