Ogłoszenie

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
przez terapeutę zajęciowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej

Szczegóły