Rozeznanie rynku - Usługi opiekuńcze

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zapraszamy do złożenia propozycji cenowej:

Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach
32-440 Sułkowice, ul. Sportowa 45

Przedmiot i zakres zamówienia:
Podmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla 1 klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w ilości 2 godzin dziennie na terenie Rudnika

Czytaj więcej