Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego

Ułatwienia:

Szukamy dobrych rozwiązań, czyli kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 19 listopada 2019 r. po raz kolejny spotkali się członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas tego zebrania poruszono kilka ważnych spraw. Omówiono strategie powstrzymywania przemocy.

Później Pani Bernadetta Koźlak przeprowadziła krótkie, ale treściwe szkolenie na temat „Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi i stosującymi przemoc”. Przypomniała, jak podczas grup roboczych powinni zachowywać się członkowie Zespołu, aby dla osoby pokrzywdzonej (biorącej udział w spotkaniu) przebiegło ono w jak najmniej stresujący sposób.

Następnie omówiono pracę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. W tym miejscu podjęto dyskusję w celu szukania rozwiązań w przypadku spraw trudnych i problemowych. W takich przypadkach często współpracujemy z innymi instytucjami mającymi na celu dobro drugiego człowieka.

Poniżej przypominamy dane kontaktowe instytucji pomocowych na terenie naszej gminy i powiatu:

 

Punkt Konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach

Adres: ul. Sportowa 51, 32 – 440 Sułkowice

Kontakt: tel. 726 510 520, 12/272 50 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzenie poradnictwa: psychologicznego, prawnego, socjalnego, specjalistyczna pomoc ofiarom przemocy

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa  w Myślenicach

Adresy: ul. Jagiellońska 8, 32-400 Myślenice.

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice

Kontakt: tel. 510 132 396 (numer całodobowy)

506 318 838 (numer całodobowy)

514 096 584

12/ 271 04 29

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek udziela pomocy każdemu, kto przeżywa kryzys. Jest czynny całą dobę, siedem dni w tygodniu.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres ul . Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice

Kontakt tel.  12/274 98 10

Zakres działalności :

- pomoc osobom niepełnosprawnym

- świadczenia integracyjne

- rodziny zastępcze

- pomoc uchodźcom

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Adres: ul. Pardyaka  2, 32 – 400 Myślenice

Kontakt:  tel .  12 272 05 89

Punkt konsultacyjny : OPS Sułkowice

Ul. Sportowa  51,32-440 Sułkowice

Tel. 12/ 273 32 20.

 

NZOZ Centrum Psychoterapii

Adres: ul. Pardyaka  5/4, 32-400 Myślenice

Kontakt: tel./fax.  12/272 06 13, 697 78 40 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

www.centrum.psychoterapii.pl

 

Centrum Zdrowia Psychicznego

Adres: ul. Drogowców 6; 32-400 Myślenice

Kontakt: tel. 12/312 74 47

 

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

Adres: ul. Jagiellońska 1,32-400 Myślenice

Kontakt : tel. 12/372-92-00

e-mail:  http://myslenice.policja.gov.pl

 

Prokuratura Rejonowa w Myślenicach

Adres: ul. Piłsudskiego 7,32-400 Myślenice

Kontakt: tel. 12/373 45 00

 

Telefon  zaufania dla dzieci i młodzieży

Ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy telefon zaufania

116 111

czynny 7 dni w tygodniu od godziny 12 do 2 w nocy


 

Zgodnie z zarządzeniem nr 2/2011  Burmistrza Miasta i Gminy Sułkowice w skład zespołu powołanych zostało 16 członków, są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorów sądowych.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywa się cztery razy w roku (raz na kwartał)
w celu:.

Podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą – przeciwdziałanie temu zjawisku,

diagnozowania  problemu przemocy w rodzinie,

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

działanie w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Wstecz

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł