Działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny

Ułatwienia:

Działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny

Ø  Prowadzenie akcji informacyjnej, kierowanych do mieszkańców na temat problemu przemocy w rodzinie,

Ø  Informowanie mieszkańców o zadaniach poszczególnych instytucji, służb w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz o dostępnej ofercie pomocy,

Ø  Zapewnienie ofiarom przemocy zintegrowanej specjalistyczne pomocy,

Ø  Udzielenie wsparcia ofiarom przemocy – pomoc socjalna, psychologiczna, prawna, finansowa,

Ø  Organizacja innowacyjnych form pomocy ,

Ø  Współpraca z PCPR, OIK w zakresie działań mających na celu zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie,

Ø  Szkolenie pracowników OPS oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego  - przemoc na terenie gminy,

Ø  Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji specjalistom, koordynatorom, pracownikom socjalnym świadczącym pomoc specjalistyczną w OPS i punkcie konsultacyjnym,

Ø  Organizowanie superwizji dla pracowników OPS oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Wstecz

 

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł