Telefony

Ułatwienia:

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 000 - Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka.

800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

22 635 93 92 - Telefon grupy edukatorów seksualnych "PONTON"

801 889 880 - Telefon Zaufania "Uzależnienia behawioralne"

22 828 11 12 - Telefonie Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej

800 108 108 - Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł