Szkolenia dla zespołu

Ułatwienia:

Kierując się zasadą – wiedza podstawą dobrego działania – w dniu 12 grudnia 2019 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sułkowicach spotkali się na szkoleniu.  Temat szkolenia to „Praca ze sprawcą przemocy – stawianie granic w stosowaniu przemocy; motywowanie do korzystania z pomocy””. Przeprowadziła je Pani Anna Wojciechowska – psycholog oraz rekomendowany trener.

Szkolenie odbyło się według następującego planu:

  • ogólne informacje na temat przemocy w rodzinie
  • psychologiczna charakterystyka osób stosujących przemoc w rodzinie
  • manipulacje i pułapki – największe zagrożenia w pracy z osobami stosującymi przemoc – jak się przed nimi chronić?
  • pomoc i stawianie granic – jak pracować ze sprawcami przemocy?

Pani prowadząca  oprócz przekazywania informacji często odwoływała się do przykładów z pracy zawodowej oraz podejmowała rozmowy z członkami Zespołu.  

„Miękkie podejście do człowieka – twarde podejście do problemu” to  główne przesłanie dla nas – osób pracujących w Zespole zarówno ze sprawcami jak i ludźmi pokrzywdzonymi.

 

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł