Przemoc w rodzinie

Ułatwienia:

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem

PRZEMOC  W  RODZINIE  TO  ZAMIERZONE  I  WYKORZYSTUJĄCE  PRZEWAGĘ SIŁ  DZIAŁANIE  PRZECIW  CZŁONKOWI  RODZINY,  NARUSZAJĄCE  PRAWA  I DOBRA  OSOBISTE,  POWODUJĄCE  CIERPIENIE  I  SZKODY.

Jeśli jesteś osobą  doznającą przemocy, pamiętaj, że:

•    masz prawo czuć się wolnym i bezpiecznym,
•    masz prawo do szacunku i godnego traktowania,
•    masz prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania,
•    twoje potrzeby i sprawy są tak samo ważne jak innych,
•    masz prawo popełniać błędy,
•    nic nie usprawiedliwia przemocy,
•    nawet po wielu latach doznawania krzywdy, masz prawo szukać pomocy, gdy twoje prawa są łamane.
 
 DOZNAJESZ PRZEMOCY :

FIZYCZNEJ - bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie...
PSYCHICZNEJ -wyśmiewanie, zastraszanie, szydzenie, lżenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie   I ograniczanie kontaktu z bliskimi...
SEKSUALNEJ - wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości...
EKONOMICZNEJ - zmuszanie do oddawania zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych...

Jeśli się jest świadkiem krzywdzenia drugiego człowieka to nigdy nie wolno milczeć !


SKONTAKTUJ SIĘ LUB POWIADOM :

POLICJĘ                      997
POGOTOWIE                999
TELEFON ALARMOWY  112

(tylko z telefonów komórkowych – nawet jeśli nie masz doładowanej karty)

POMOC LOKALNA

•    Ośrodek Pomocy Społecznej                          12/ 272 50 20
     w Sułkowicach ul. Sportowa 45


•    Komisja Rozwiązywania                                  12/273-20-75
     Problemów Alkoholowych w Sułkowicach
 
•    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             12/274 37 80
     w Myślenicach ul. Kazimierza Wielkiego 5


KRAKÓW
•    Ośrodek Interwencji Kryzysowej- tel: 12 / 421 92 82
      pomoc psychologiczna, prawna i socjalna ofiarom przemocy (czynny całą dobę)
      ul. Radziwillowska 8b, 31 - 026 Kraków

 

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień
Ul. Wielicka 73 Kraków tel. 12 425 57 47

 

Ambulatorium Terapii Rodzin
Poradnia zdrowia psychicznego
Adres:
ul. Kopernika 21
31-501 Kraków (woj.małopolskie)
Telefon:   012-424 87 44

 

 

 Wstecz

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł