Program Przeciwdziałania Przemocy

Ułatwienia:

 

Program  został opracowany na podstawie wnikliwej diagnozy  środowiska lokalnego.

Zespół Interdyscyplinarny przy współpracy
OPS w Sułkowicach w celu właściwego zaplanowania podejmowanych działań dokonał analizy problemu przemocy
na podstawie informacji z następujących instytucji:
UM w Sułkowicach,
KPPw Myślenicach,
GKRPA w Sułkowicach, PUP
w Myślenicach,
OPS w Sułkowicach,
OIK w Myślenicach.

Przeprowadzona została ankieta wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Sułkowice, która dotyczyła problemu przemocy w rodzinie. Próba reprezentatywna wynosiła 587 uczniów. Przeprowadzono także ankietę wśród mieszkańców Gminy Sułkowice.

Respondentami było 417 osób w wieku od 18 do 85 roku życia. W sumie próba reprezentacyjna liczyła 1004 osoby.

POBIERZ PROGRAM

Wstecz

 

 

 

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł