Przemoc w rodzinie

Ułatwienia:

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DZIAŁAJĄCY NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY SUŁKOWICE

- Szukasz pomocy? Zadzwoń.


- Pomoc w czasie epidemii koronawirusa:

· Bezpłatna pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Pomoc w formie schronienia
·
 Osoby doświadczające pomocy w rodzinie - plan awaryjny w sytuacji zagrożenia
· Osoby doświadczające pomocy w rodzinie - instytucje pomocowe


- Szkolenia dla zespołu


- Przemoc w rodzinie


- Punkt konsultacyjny


- Program Przeciwdziałania Przemocy


- Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego


- Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego


- Współpraca


- Działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny


- Pomocne informatory


- Kampanie społeczno-informacyjne


Konferencje, szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego


- Konferencje, szkolenia dla członków społeczności lokalnej i członków Zespołu Interdyscyplinarnego


Projekt "Z całej mocy STOP przemocy"


 
Odnośniki do instytucji zewnętrznych zajmujących się problemem przemocy
w rodzinie:
PCPR w Myślenicach
OIK w Myślenicach
OIK w Krakowie
Stowarzyszenie "Promyk"
Mentalmed