Równa szansa - informacje

Ułatwienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach  realizuje  Projekt   „Równa szansa” który  jest już 7 projektem na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Udział  w projekcie jest bezpłatny. Obecnie w projekcie  uczestniczą  22 osoby  docelowo weźmie w nim udział 67 osób .  Uczestnikom na  podstawie indywidualnej diagnozy, identyfikacji potrzeb i potencjału uczestników opracowano indywidualną ścieżkę reintegracji w formie kontraktu socjalnego. Działaniami projektu objęci są nie tylko uczestnicy projektu ale również ich rodziny. Pierwszy raz udało się nam zaplanować i udzielić wsparcia nie tylko uczestnikom , ale także ich rodzinom tj małżonkom i dzieciom. W ramach zadań realizowanych w  projekcie beneficjenci otrzymują specjalistyczne wsparcie m.in. indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych i dzieci, konsultacje psychiatryczne, pomoc logopedy, coaching, prowadzona jest grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy. Dodatkowo w celu wzrostu kompetencji zawodowych w ramach KIS prowadzone jest poradnictwo zawodowe a 8 osób odbywa staże zawodowe  w instytucjach, szkołach  na terenie Gminy. Projekt ma na celu uaktywnić uczestników, zmotywować do zmian, podnieść kwalifikacji, zwiększyć poczucie własnej wartości i skuteczności oraz nauczyć jak  poruszać się po rynku pracy. Osoby niepełnosprawne mają różne problemy w związku z tym różne potrzeby dlatego w ramach projektu „Równa szansa” została zatrudniona asystent osoby niepełnosprawnej, która udziela pomocy w zakresie: pomocy w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności.

{gallery}1{/gallery}