Informacja o składaniu wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021

Ułatwienia:

 

Wnioski o kontynuację świadczenia wychowawczego 500+ składamy dopiero w 2021 roku.

Od 1 lipca 2020 roku drogą elektroniczną można składać wnioski o ustalenie prawa do:

 · świadczenia" Dobry Start",

 · zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku,

 · świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od 1 sierpnia 2020 roku wnioski można składać w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przejdź do

 

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł