Wspieranie rodziny

Ułatwienia:

O wspieraniu rodziny


Asystent rodziny


Rodziny wspierające


Uchwała nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach (pdf)


Program Wspierania rodziny 2015-2017 (pdf)


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej