Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, profilaktyki  i zdrowia psychicznego" opracowanym na zlecenie MEiN przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Raport do pobrania

Komunikat MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego-dla-uczniow-i-nauczycieli-w-pandemii?fbclid=IwAR0SeToTvRQAVu_efF8YSVH9FCALcNScxXsJaqP6G3Yn4izkcKfpuDlwbS0

Plakaty pochodzą z Fundacji Dbam o Mój Zasięg

Dla rodziców wspierających, pierwsza pomoc w nastrojach depresyjnych...

Link do strony

Krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służą podniesienia świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, , wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.